Решения ТИК от 22.07.2021 года

Решения № 9-14, 9-16, 9-17 от 22.07.2021г.